UW VERZORGING, ONZE PRIORITEIT

Emera biedt verzorging op maat

Onze belofte: wij dragen zorg voor uw gezondheid.

In onze rust- en verzorgingstehuizen is elke bewoner uniek. Sommigen van hen hebben aandoeningen die leiden tot geheugenverlies, verlies van lichamelijke zelfstandigheid of verlies van zintuiglijke vermogens.

In de RVT's van Emera reageren onze multidisciplinaire zorgteams op uw behoeften en verlenen u de nodige zorg in overleg met de coördinerend arts. Het verzorgend personeel, dat regelmatig wordt bijgeschoold, past zich aan uw leefritme en wensen aan. Als zich cognitieve problemen voordoen, zoals de ziekte van Alzheimer of verwante aandoeningen, kiezen we bij voorkeur voor niet-medicamenteuze oplossingen om ouderen te stimuleren en kalmeren. Om de vermogens van elke bewoner te behouden en verbeteren, worden workshops op maat aangeboden in overleg met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor sociale activiteiten.

Medische Verzorging

De rust- en verzorgingstehuizen van Emera verwelkomen ouderen van wie de meesten lijden aan ziekten die hun zelfstandigheid in gevaar brengen of reeds hebben aangetast.

Speciaal opgeleide teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met de ziekte van Alzheimer of vergelijkbare aandoeningen.

Ontdekken

De Montessorimethode voor ouderen

Alle zorgteams van Emera zijn opgeleid in de Montessorimethode voor ouderen. Zo kunnen ze de behandeling afstemmen op personen met cognitieve stoornissen en gedragsproblemen. Deze niet-medicamenteuze behandeling is gericht op het gebruik van de resterende vermogens van de persoon en heeft als doel hem of haar zo onafhankelijk mogelijk en sociaal actief te laten zijn.

Ontdekken

Ons zorgpersoneel

Emera heeft expertise in het beheer van bejaardentehuizen en seniorenwoningen, door een ervaring opgedaan door al haar management gedurende bijna 30 jaar. Het werven van gekwalificeerd en ervaren personeel is een sleutelfactor in het bevorderen van teamsucces in een toegepaste werkomgeving om de stabiliteit en de wens om vooruitgang te bevorderen aan te moedigen.

Ontdekken